Aanleveren tekst en/of foto

Sales content Smeele Communications

Aan welke eisen dient een goede advertentie te voldoen?

gratis e-book aan welke eisen dient een goede advertentie te voldoen

Volg ons nu ook op:

Hoe kunnen wij u helpen, om zo eenvoudig uw verkoopverhaal tot zijn recht te laten komen?

Peter Smeele eigenaar van Smeele Communications helpt bedrijven om hun introductie, concept en/of visie op een juiste wijze te communiceren richting Nederlandse supermarkten o.a. via hun eigen supermarktvakmagazine Supermarkt.team.

Marktgerichte leveranciers - zoals u - kunnen snel en eenvoudig hun concept, introductie, verkoopverhaal tot zijn recht laten komen via een teletorial of infotorial.

Soorten commerciële content

Teletorial = een geloofwaardig verkoopverhaal dat tot stand komt via een telefonisch interview.

Infotorial = een geloofwaardig verkoopverhaal, dat tot stand komt via een persoonlijk interview

Testimonial/Review = een aanbeveling.

Bedrijfspresentatie = een (telefonisch) verkoopverhaal over het bedrijf, waarbij de voordelen van het bedrijf, team en hun concepten tot
zijn recht komen.

Daarnaast kunt u ook andere (semi)commeriële reclame-uitingen inzetten, zoals inscript sponsoring etc. Informeer naar de voordelen en neem contact met ons op hoe wij deze krachtige mogelijkheden in kunnen zetten.

5 Eenvoudige stappen om uw (verkoop)verhaal interessanter te maken voor de supermarkten.


1. Typ uw verkoopverhaal in onderstaand vak.
Instructie:
-Kopregel in kapitalen en standaardtekst niet in kapitalen(*)
(*) Hoofdletters
- Nooit harde returns gebruiken om regels af te breken. Dus standaard tekst, gewoon achter elkaar typen. De layout verzorgen wij.
- Standaardlettertype is: Helvetica, 12 punts

Smeele Communications behoudt zich het recht voor om teksten te redigeren, zodat de doelgroep eerder geneigd zal zijn om te reageren.

Inclusief, tekstredigeerkosten (1 correctieronde) waarde € 90,- NU GRATIS

2. Bepaal welke ruimte uw voorkeur heeft.

Richtingbepalend bij tekst is:
2/1 pagina ca. 1200 woorden, inclusief 2 grote foto's + bedrijfslogo
1/1 pagina ca. 800 woorden, inclusief 1 grote foto
1/2 pagina ca. 400 woorden, inclusief 1 foto
1/4 pagina tekstbericht, 150 woorden

3. Ja, ik kies voor:


OPTIE 1) 2/1 pagina, tekst en 2 grote foto's. Ca. 1200 woorden, inclusief afbeelding bedrijfslogo, voorzien van backlink naar uw eigen website.

OPTIE 2) 1/1 pagina, tekst + 1 grote foto. Ca. 800 woorden, inclusief een backlink naar uw eigen website.

OPTIE 3) 1/2 pagina, tekst + 1 kleine foto. Ca. 400 woorden, inclusief een backlink naar uw eigen website.

OPTIE 4) 1/4 pagina tekstbericht, voorzien van vermelding van uw eigen algemene URL/ bedrijfswebsite-adres.

4. Upload a.u.b. hieronder uw foto('s).
Kijk goed of u 1 of meerdere foto's mag plaatsen bij uw reservering.

Foto 1, Belangrijkst
Foto 2 (*)
Logo (*)

(*) = Indien van toepassing.

Indien onjuist, onscherp of verkeerd beeldmateriaal wordt aangeleverd, kunnen wij genoemd materiaal niet plaatsen bij de tekst.

5. Extra opties

5a. Ja, ik wil het eindresultaat voor publicatie zien en ga accoord met het toesturen van Pdf-file (ruwe resolutie) per email voor € 45,- (excl. Btw)

5b. Certified PDF-file (hoge resolutie) maken van eindresultaat en emailen, gratis van auteursrecht.                Kosten € 45,- (excl. Btw)

6. Periode

Ja, ik wil genoemde reclame-uiting geplaatst hebben in bovengenoemde productgroepen op hun eigen supermarktvakmagazine Supermarkt.team. voor een periode van:

# 2 jaar

# 1 jaar

# 3 kwartalen

# 2 kwartalen

#1 kwartaal

Kwartaal is zoals u weet, 3 maanden achterelkaar
* 1ste kwartaal: Januari - maart
* 2de kwartaal: april - juni
* 3de kwartaal, juli - september
* 4de kwartaal, oktober - december.

7. Het investeringsplaatje

Als u bovengenoemde werkzaamheden geplaatst
wilt hebben op hun eigen supermarktvakmagazine Supermarkt.team.
is de totale investering als volgt opgebouwd:
Bedrag (Excl.Btw)

1) Tekstredigatie (1 correctieronde)

2) Soort reclame-uiting (en). Bijvoorbeeld 1/1 pagina advertorial en 1/1 pagina advertentie.

3) Periode
(1, 2, 4 of 4 kwartalen). Bijvoorbeeld 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar.

4b) PDF-file (lage resolutie)
ter goedkeuring emailen x

5) Certified PDF-file (hoge resolutie),
vrij van auteursrechten x

8) Betaling na ontvangst factuur

Mocht onverhoopt het openstaande bedrag niet zijn bijgeschreven op onze rekening, wordt het verhoogd met incassokosten. Gelukkig hebben wij het tot op heden nog nooit hoeven toe te passen.

9) Aanleverspecificaties:

* Gebruik geen lay-out in het document
* Bij foto- of afbeeldingen lever iets groter formaat aan dan voorbeeld
* Illustraties kunnen worden aangeleverd in hoge resolutie (300 DPI) via
content@smeelecommunications.nl

* Aan de geplaatste content/ commerciële interviews kunnen geen rechten aan worden ontleend.
* Productieklaar maken van een commercieel interview (infotorial of teletorial)is het streven binnen 5 werkdagen, bij 1 tekstcorrectie.

Wij zullen zorg dragen voor een juiste plaatsing van uw reclame(uitingen) in het supermarktvakmagazine Supermarkt.team (Online of/en in print).