Supermarkten eisen steeds meer Scope 3

Supermarktketens eisen steeds meer dat hun belangrijkste handelspartners steeds meer voldoen aan Scope 3 C02-emissies. Scope 3 Co2 past binnen de CO2-Prestatieladder en is een tool om CO2-uitstoot te reduceren. Het gaat om de CO2-uitstoot die vrij komt in de keten; van productie tot aan verkoop van product(en). Te denken valt aan: machines en transport, dus ook van hun eigen toeleveranciers van de handelspartners. Voor meer informatie ga naar de duurzaame adviseurs

Volg ons op:
About the author

Peter Smeele

Al meer dan 35 jaar specialist in salescontent-management