Lastige onderhandelingen fabrikanten met supermarkten.

Prijsonderhandelingen lopen stroef tussen fabrikanten, leveranciers en Nederlandse supermarkten. Fabrikanten, leveranciers van o.a. levensmiddelen moeten de kostenverhogingen doorberekenen aan supermarkten. De oorzaken van hogere kosten zijn: – hogere energiekosten bij productie en transport, hogere lonen en minder beschikbaarheid grondstoffen  (bijvoorbeeld graan). De prijzen van de volgende levensmiddelen zullen meer dan gemiddeld stijgen, zoals: vlees, glasgroenten/ tuinbouwproducten, zuivelproducten (melk, yoghurt en kaas), geel- en witvetten, koffiepads , graanproducten en papierproducten (o.a. wc-papier). Bron: Marktonderzoekbureau Gfk.

Volg ons op:
About the author

Peter Smeele

Al meer dan 35 jaar specialist in salescontent-management