Promotie en distributie tot plaatsing van tenminste 4 persberichten in diverse media

Het distribueren en promoten tot plaatsing van tenminste 4 persberichten

Beschrijving

Het creeëren / produceren van 4 verschillende persberichten.

Afhankelijk van uw doelgroep, communicatiedoelstelling worden de juiste media geselecteerd en enthousiasmeren wij redactie’s.

Volg ons op: