In hoeverre werkt sales contentmarketing voor Middelgrote- en kleine bedrijven?

By Peter Smeele / 19 juni 2017

Contact met klanten verandert in een snel tempo. Voorheen kon je volstaan met een telefoontje naar de klant, je gaf prijs op voor product en dienst een verkooppraatje en kans was groot dat klant zaken met jou ging doen.

Met dit document wil ik graag dat mensen, zichzelf meer gaan afvragen: “Hoe kan ik sneller verkoopcommunicatie voor mijn organisatie laten werken en wat komt er bij kijken.

Nu is het ingewikkelder geworden, klant wil zelf contact opnemen met een aanbieder die betrouwbaar over komt een goed product biedt tegen een aantrekkelijk tarief en informatie aanreiken waar hij behoefte aan heeft.

Daarnaast is de benadering van b2b ook anders dan consumentenbenadering. B2b heb je te maken met beïnvloeders, budget- en beslissingverantwoordelijken en adviseurs.

Tegenvallende conversie
Het aantal verworven opdrachten via traditioneel klantenbenadering valt ook tegen, omdat je veelal niet op het juiste moment belt van de dag. De klant zit of net in vergadering, of is niet bereikbaar.

Een nieuw fenomeen steekt de kop op. Budgetconcurrentie: Vele bedrijven hebben mogelijke oplossingen voor bedrijven, echter de besluitvormingsgroep moet een keuze wat, wanneer en voor welke kwaliteitsoplossing kiest men. De klant dient nuttige informatie aangereikt te krijgen en daar iets mee te doen.

Kennis over hoe (online) communicatie werkt
Vele ondernemers kampen met het probleem een juiste keuze te maken, welke budget, wanneer welke budget in welke vorm communiceren in het juiste medium of platform, etc. Daarnaast gaan de technologische vernieuwingen steeds sneller en hoe hou je dat bij en hoe laat je het werken voor jouw (sales)team.

Uit de praktijk blijkft dat vele organisaties intern gericht zijn en pas actief klanten proberen te werven, op het moment dat het niet op tijd is.

Traditoneel organigram of organigram wat beter werkt.
Vanwege opkomst van nieuwe media (social media, Whatsapp, Linkedin etc) wordt het voor ondernemers steeds lastiger om communicatie voor het bedrijf te laten werken, dan dat het tegenwerkt.

Ik kan nog wel een boek vullen wat de valkuilen en bedreigingen zijn van nieuwe communicatie. Het gaat erom hoe kunnen we samen bekijken hoe de laatste ontwikkelingen beter gaan werken voor uw organisatie.

Waaruit bestaat sales contentmarketing uit?
Sales contentmarketing is een verkoopcommunicatieplan. Dit plan is opgebouwd uit passieve en actieve communicatieplannen.

Het helpt medwerkers om informatiestructuur van een bedrijf zo in te richten, dat (verkoop)communicatie gaat werken en sneller leidt tot omzetverhoging.

Wilt u een gedetailleerd antwoord, dan is het handig om contact met Smeele Communications op te nemen.

Terugkomend op de vraag: “Waarom sales contentmarketing voor kleine- en middelgrote bedrijven?

 1. Het realiseert meer rust voor zowel management, verkoop- als wel ondersteunende afdelingen.
 2. De bewustwording bij het personeel wordt groter dat de klant grote mate bepaald betaling van het loon aan de medewerkers.
 3. Alle medwerkers zijn actiever bezig met de opdracht zelf.

Contentmarketing heeft als doel doelgroepen te informeren en (meer) te betrekken bij het product of dienst.

Sales contentmarketing heeft als doel: Klanten gedurende een periode, tips en informatie aan te reiken waar ze naar op zoek zijn, zodat ze na het verzamelen van de juiste informatie eerder zaken zullen doen met de organisatie en daarna de neiging hebben langer klant te blijven.

Er zullen ook reacties komen vanuit de contentmarketinghoek komen dat ze zeggen contentmarketing leidt tot conversie. De vraag is echter binnen hoeveel tijd…? Uitzonderingen bevestigen de regel. Het gaat erom dat
contentmarketing door vele personen een eigen definitie toegedicht krijgen.

Smeele Communications uit Woerden wil de sales contentprocessen beter borgen die leiden tot snellere en betere conversie.

“Waarom niet kiezen voor sales contentmarketing?”
Ik zou geen reden kunnen bedenken om het niet te doen?

Waarom bedrijven kiezen voor sales contentmarketing?
Bedrijven kiezen voor sales contentmarketing, vanwege
vele pluspunten. Hieronder volgt een kleine greep uit de vele voordelen:

 1. Hogere omzet
 2. Hogere klantentrouw
 3. Meer winst

Etc.

Hoe begin je met sales contentmarketing te integreren in uw eigen organisatie?
Er zijn vele manieren, om het te doen:

 1. Begin het te implementeren vanuit de directie (de beste aanpak)
 2. Begin met 1 onderdeel van de sales contentmarketing, begin er mee te werken en pak daarna het volgende onderdeel (langzame aanpak)
 3. Stel budget vast en kijk welk onderdeel van sales contentmarketing het meest geschikt is.
 4. Aanschaf van uptodate software om het beter te monitoren.
 5. Communicatiesoftware af te stemmen op elkaar en op o.a. de website
 6. Samen met bijvoobeeld Smeele Communications of een andere specialist een plan van aanpak opzetten.

Etc.

Wanneer gaat sales content marketing wel werken?
Vanwege de veelheid van factoren moet er eerst aan en aantal basisingrediënten worden voldaan”

 1. Intentieverklaring
 2. Vaststellen hoogte budget
  (Dan wordt bekeken wanneer de eerste resultaten worden geboekt).
 3. Vaststellen adhocmatige opdracht of een vruchtbare samenwerking?
 4. Points of no return instellen voor voortzetting of beëindiging van (deel)opdracht)
 5. Accoordering taken en verantwoordelijken met elkaar.
 6. Samenwerkingsspelregels
 7. Plan van aanpak
 8. Met welke partners wel of niet werken van de opdrachtgever?

Etc.

Praktische tip:
Stel alleen de waaromvraag aan jezelf. Mensen die (binnen een team) een waaromvraag moeten beantwoorden, “schieten in de verdediging” en daar is de oplossing niet bij gebaat..

Mocht u als bedrijf of als leidinggevende er aan toe zijn Sales Contentmarketing meer te laten werken, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Bezoek onze website: www.smeelecommunications.nl (lees meer).

Peter Smeele is een sales content architect en ik ben eigenaar van Smeele Communications gevestigd in Woerden. Advisering aan met name MKB-ers en marktgerichter mediabedrijven op het gebied van verkoopverhogende communicatie en hoe content beter kan werken om de bedrijfsdoelstellingen makkelijker te realiseren. Ruim 30 jaar ervaring op het gebied van de meeste bedrijfscommunicatievormen. Gespecialiseerd in mediabedrijven, b2b-uitgeverijen en Mkb-ers. Kijk gerust vrijblijvend op mijn website: www.smeelecommunications.nl voor vele verkoopverhogende tips.

Disclaimer:
De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder daartoe strekkend verzoek van ons, verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mocht u van dit bericht niet de geadresseerde zijn of degene aan wie wij doorzending aan een derde of derden hebben verzocht, dan verzoeken wij u vriendelijk ons per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van de ontvangst van dit bericht, en het bericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud, en zonder dit te kopiëren of aan een derde of derden kenbaar te maken.

Volg ons op:
About the author

Peter Smeele