Hoe kan je als Agfbedrijf de communicatie met supermarkten verbeteren?

By Peter Smeele / 28 februari 2018

Vele Agf-bedrijven die zaken (willen)doen met supermarkten benutten op dit moment, te weinig de kracht van Agftrademarketingcommunicatie.

Wat is Agf-trademarketingcommunicatie?

Agf-trademarketingcommunicatie = Door een Agfbedrijf opgestarte handelscommunicatie richting supermarkten, met als doel de betrokkenheid te vergroten van de inkopers, vers-categorymanagers en agf-chefs en medeschapverantwoordelijken op de winkelvloer.

Wat wil je met agftrademarketingcommunicatie bereiken?

Deze communicatie helpt bij het vergroten van:

 • Betrokkenheid van inkoop- en agf-, versschapverantwoordelijken bij de supermarkten.
 • Houding positiveren van huidige Agfleverancier bij supermarkt(keten).
 • Instroom versoepelen van nieuwe aanvoer van Agfproducten (uit buitenland)
 • Verkleinen van out-of-stock (lege schappen)
 • Agfchefs helpen om betere afsteming te krijgen van het (rand)assortiment voor de locale markt
 • Het succes helpen vergroten van activiteiten die de supermarkt zelf organiseert (Let op: zorgvuldige afstemming met desbetreffende supermarkt is vereist)

Welke mediavormen kan je inzetten om Agftrademarketingcommunicatie te laten werken?

 • O.a. hulp inschakelen van een agftrademarketingvakmagazine Chain (print en/of online) ondersteunt met andere agfnieuwsmagazines
 • Emailmarketingcampagne opzetten richting hoofdkantoor en haar filiaalen
 • Online marketingcampagne opzetten
 • Het inzetten van vakmagazines van de supermarktketen zelf (Let op: Is meer afgestemd op consumenten en is kostbaar)
 • De buitendienst van agfleverancier zelf contact op laten nemen met filialen (Tijdrovend en kostenintensief).

Hoe kan je een introductieactie of campagne ondersteunen?

 • Neem contact op met een shopperactivatiebureau of een fieldmarketingbureau (zij bedenken acties, proeverijen, kookdemonstraties op de winkelvloer; afstemming met supermarktketen is wel vereist)
 • Het inzetten van een vakblad van de supermarkt zelf (voorwaarde is dat er voldoende distributiegraad vereist dient te zijn en agfleverancier bereid is om reclame-uiting daar in te plaatsen). Het verbeterd wel de onderhandelingspositie met inkoopkantoor van supermarktketen.

Wat zijn de bedreigingen voor de Agf-branche in Nederland ?

 • Rommelig en verdeelde afzetmarkt door AGF-bedrijven
 • Enorme prijsdruk opgelegd door Nederlandse supermarkten
 • Beperkte inzicht en kennis in AGF-handelscommunicatie(agftrademarketingcommunicatie) op landbouwscholen, -organisaties en bij de kwekers en telers zelf
 • Focus op dagprijzen door agfleveranciers i.p.v. visie en denken vanuit toegevoegde waarde voor handelspartners.
 • Door economische situatie aankomende jaren is het steeds moeilijker uit te breiden en of te investeren doordat banken minder krediet verstrekken
 • Indien AGF-bedrijven niet professioneler worden, kunnen ze alleen overleven door schaalvergroting ( toename werkelozen in deze branche)
 • Door internationalisering wordt het voor Nederlandse AGF-bedrijven steeds lastiger om te concurreren, omdat Nederlandse inkopers van supermarkten prijs veelal nog steeds doorslaggevender vinden..
 • Het ontbreekt bij de AGF-bedrijven aan vraag-gestuurde communicatie. Hierdoor worden de marges steeds kleiner.

Hoe kunnen Agf-bedrijven beter zaken doen met supermarkten?

– AGF-inkopers hebben voornamelijk interesse in snellopers en zijn gericht om elke keer een lagere inkoopprijs te bedingen.

– Supermarktondernemers en AGF-afdelingschefs  zijn gericht op een breder assortiment wat aansluit of aan kan sluiten bij hun eigen klanten per winkel.

Zaak voor u is om de discussie ten gunste te sturen van u. M.a.w. u dient argumenten aan te reiken aan uw doelgroep, zodat ze verder worden opgevoed over de toegevoegde waarde van uw AGF-concepten.

Het is aan te bevelen om uw doelgroep te informeren en te enthousiasmeren in hun eigen vakmedia.

Succesregel

Ervaring leert dat het bij nieuwe AGF-aanvoer slim is om uiterlijk ca. 2- 3 weken voordat de distributiecentra en/of supermarkten worden beleverd het goed te communiceren o.a. via hun eigen medium,o.a. het AGF-vakmagazine CHAIN.

Hoe verminder je de kans op lege AGF-schappen bij supermarkten?

Omdat inkopers te weinig ruimte vrijmaken op het schap, heeft u eerder kans op lege schappen, vooral in de weekenden. Speel beter in op de weersomstandigheden of op speciale piekmomenten (o.a. Pasen en/of Kerst) door twee weken van te voren uw AGF-concepten met uw voordelen te communiceren in hun vakblad via bijvoorbeeld een mix van print(vakblad Chain en online mogelijkheden (digitale nieuwsbrief en/of op www.chain-magazine.nl. Op jaarbasis kost de derving de branche ruim 1 – 2 miljard euro aan omzet in Nederland.

Hoe zet u AGF-tradevakmagazine CHAIN het beste in?

– Agftradevakmagazine. Zo’n drie weken voordat er nieuwe aanvoer komt communiceer u het in online of in het vakmagazine Chain

– Online nieuwsbief. Maak het bekend via een banner gelinkt naar uw website op de digitale nieuwsbrief (1 x per maand)

– Commercieel interview. Profileer u door middel van bijvoorbeeld een promotie-interview/infotorial wat de kwaliteitseisen en pluspunten zijn van uw organisatie in de juiste themanummers.

– Testimonial. Vergemakkelijk de onderhandelingen met inkopers om een testimonial te houden met een supermarktondernemer, waarbij u goede testresultaten heeft geboek. Door het te tonen aan uw supermarktinkoper, vergroot je het vertrouwen en laat je zien dat ze te weinig doen met uw productgroep..

Doe dat met bijvoorbeeld 2 – 3 verschillende supermarkten en van verschillende supermarkten. Uw AGF-inkoper bij de supermarkten staat dan meer open voor argumenten, welke omzet ze verliezen als ze niet kiezen voor uw AGF-concept.

Kennis vergroten

– Slim is om uw kennis verder bij te spijkeren door meer te verdiepen op het gebied van handelscommunicatie/trademarketing-communicaite door bijvoorbeeld een seminar of advies of second opinion aan te vragen bij 1 van de trademarketing-adviesbureau’s van Nederland (zie www.caractercompany.com).

Samenwerking met supermarkten

– Werk samen met andere AGF-organisaties die trademarketing willen verbeteren en neem bijvoorbeeld contact op met software-ontwikkelaar Letech. Zij kunnen inkoopsoftware compatible maken met de inkoopsoftware bij supermarktketens, zodat voor alle partijen duidelijker gemaakt is wat de winstgevende per uitgestalde agf-product per periode. Inkopers bij supermarkten zijn voornamelijk geïnteresseerd in data.

Marktonderzoeksbureau

– Neem samen met uw belangenorganisatie contact op met bijvoorbeeld marktonderzoeksbureau GFK/NIELSEN. Dit is 1 van de weinig marktonderzoeksbureau’s die supermarkten gebruiken, omdat ze onafhankelijk zijn. Bekijk zelf hoe u de omzetcijfers meer inzichtelijk kan maken van de agf-concepten en seizoensinvloeden.

Invloed temperatuur op het agfschap

– Indien er weersomstandigheden verbeteren is het slim om tijdig supermarkten/doelgroep op de winkelvloer te interesseren om tijdig iets  mee te doen bijvoorbeeld (zomerperiode, barbecue-seizoen, paprikaspiezen, champignonspiezen etc.)

– Generieke AGF-concepten kunnen beter aan de man worden gebracht, als agf- en versinkopers geïnformeerd worden over de laatste verpakkingsinnovaties om impuls, presentatie, opvallende items in het Agf-schap en houdbaarheid te verbeteren.

Het succes van AGF wordt bepaald door de betrokkenheid verder te verbeteren niet alleen van de inkoper, die kijkt voornamelijk naar de snellopers, maar vooral ook de supermarktondernemers, AGF-versspecialisten en andere schapverantwoordelijken die het succes juist op middellange en lange termijn bepalen aan de hand van de orders die zij doorgeven aan de hoofdkantoren..

Vraag advies

Mail mij gerust op als u een goed en haalbaar trademarketing-communicatieplan wilt hebben, waar u ook plezier aan beleeft en waar u de vruchten van plukt in de onderhandelingen met supermarktorganisaties in Nederland. Peter Smeele, email: contact@smeelecommunications.nl

=====================

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op:
About the author

Peter Smeele

Ruim 30 jaar specialist in sales content, content management en trade marketingcommunicatie, met name binnen de Nederlandse supermarktbranche. Ik help bedrijven sneller en makkelijker te communiceren met de doelgroepen met name binnen de supermarktbranche.